Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

The ChaosFinally, which rhymes with enough,
Though, through, bough, cough, hough, sough, tough?? 
Hiccough has the sound of cup...
My advice is: GIVE IT UP!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog του Simigdaleniou είναι τέλειο.