Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

SOPA

Διαμαρτύρομαι και εγώ μαζί με χιλιάδες άλλα blogs, sites και εταιρίες απέναντι στα νομοσχέδια S.O.P.A και P.I.P.A.
Με πρόφαση να σταματήσουν την πειρατία, προσπαθούν να λογοκρίνουν το ίντερνετ.περισσότερα εδώ.