Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Dollar Dollar


Βλέπουμε εξαθλιωμένους ανθρώπους στον δρόμο κι αν δεν τους αγνοήσουμε τελείως θα τους κοιτάξουμε με αποστροφή. Το χειρότερο απ' όλα; Το έχουμε συνηθίσει. Δεν μας συγκινεί καθόλου. Μπορεί να τους βγάλουμε και απατεώνες.


The boy stares through the glass
He's saying dollar dollar
Three lines of traffic past
We're trapped inside our car

His voice says dollar dollar
I turn to you to ask
For something we could offer
Three lines of traffic past
We pull away so fast
All my words get swallowed
In the rear view glass
A face pock-marked and hollow
He's saying dollar dollar

I can't look through or past
A face saying dollar dollar
A face pock-marked and hollow
Staring from the glass
 
 

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

The ChaosFinally, which rhymes with enough,
Though, through, bough, cough, hough, sough, tough?? 
Hiccough has the sound of cup...
My advice is: GIVE IT UP!