Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

Σε ξέρω από το Facebook


Βλέπω πρόσωπα στον δρόμο που κάτι μου θυμίζουν. Προσπαθώ να θυμηθώ από που τους ξέρω και καταλήγω ότι τους ξέρω από το Facebook. Δεν τους έχω μιλήσει ποτέ, δεν τους έχω φίλους, απλά έχω δει το πρόσωπό τους στο timeline μου σε φωτογραφίες φίλων μου. Κι όλα αυτά εγώ που έχω στο facebook 13 φίλους και δεν κάθομαι να κοιτάω ξένα προφίλ. Σκεφτείτε άλλους που έχουν πάνω από 500 φίλους, κοιτάνε κάθε φωτογραφία, κάνουν στόκινγκ σε κάθε γκόμενα κλπ.

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Big EmotionsΈνα πολύ καλό παράδειγμα για το από πάνω, είναι οι παρακάτω στίχοι.


And now, though you’re not here, I can still feel your hand

And now, though you’re not here, I can still smell your hair
And now, though you’re not here, I can see your eyes
And now, though you’re not here, I can taste the spit
That shines on your lips that you were licking
The first time we kissed
All this thinking
I can’t shut off…my head..


And now, and now, I thin 
k about the insects
And now, I think about the worms
And now, and now, I think about the dirt
And now, I think about the hurt
That you never showed
On the outside
Screamed what controls the pain in the night skies
And I can’t shut off my head…


And now, can not hear, frightened of the sunset
It’s a silent explosion, happening at the end of the world
Everything pulls itself toward the end
And every cloud makes the shape and resembles your face
Oh, I see your face
Don’t need to remember
I can always see your face
Now I surrender
Cause I can’t shut off…my head…


And now, when I look up at the stars
I don’t really see the stars
All I see is the dark
And now I see how everything turns dark
And the light only lasts for a little while
And we’re all light that’s going somewhere
I can still see the light that shines through your hair
Cause I can’t shut off…my head…


And now, that you’re not here, I keep seeing a ghost
Everyone, I see, disappears
Everywhere, I go, I see your ghost
Everywhere I see your face in the crowd
The things we can’t see
We just keep looking (laugh)
The things have died
Somehow just keep living
Cause I can’t shut off….my head…


And now, there’s a soundless sound
And now, there’s a humless hum
And now, there’s an electric raindrop
That fills up this little paper cup
That flows on from now…until forever
Searching for why there’s a God and Heaven
Cause I can’t shut off…my head…


And now, that you’re not here, the seconds are forever
And now, a minute is not a minute
And now, an hour is not an hour
And now, my power has no power
Cause time just destroys, and bells keep ringing
The leaves from the trees
Keep falling and spinning
And I can’t shut off…my head…


And now there’s a wave and shadows moving
And sometimes the sun imitates the moon
The waves, the waves of the dark move in the afternoon
Evening sky overcomes you
So fixed to the dawn
A new day is breaking
And I shut my eyes
The moons is waiting
Cause I can’t shut off…my head…

The Flaming Lips - 7 Skies H3