Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Six Feet Under


If you lose a spouse, you're called a widow or a widower. 
If you're a child and you lose your parents, then you're an orphan. 
But what's the word to describe a parent who loses a child? 
I guess that's just too fucking awful to even have a name.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog του Simigdaleniou είναι τέλειο.