Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

I'm fine with that


You never loved me like i did.
But to be fair, that's something difficult to do.

Sounds from your mouth, are healing my soul.
I'll never find something as beautiful as you.

You'll always be here, haunting my dreams.
You'll always be here, seein' you in the shadows.
You'll always be here, playin' with my mind until the end of the world.
But I'm fine with that.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog του Simigdaleniou είναι τέλειο.